IT-café

Datastuen Søndergården tilbyder i vejledningsperioden efterår og vinter hjælp i vores
IT-café.
Åbningstiden på denne er torsdage kl. 11.15 – 12.45.

Hjælpen er gratis og kan kun ske efter forudgående aftale med en af vore vejledere eller ved kontakt til Peter Damgaard på telefon 7575 2020 eller 4070 9020