Bestyrelse

Bestyrelsen består efter seneste generalforsamling den 15. december 2022 af:

  • Formand: Peter Damgaard
  • Næstformand: Jørgen Kristensen
  • Kasserer: Aase Jensen
  • Repræsentant for Aktivitetscenteret: Kirsten Kofoed
  • Repræsentant fra Pensionistforeningen: Steven Jensen
  • Suppleanter:
    Synnøve Christiansen
    Birger Jensen