Persondataforordningen på Datastuen

Nedenfor oplistede retningslinjer er gældende for bestyrelse, vejledere og kursister på Datastuen på Det Åbne Aktivitetscenter Brædstrup, Søndergade 41, 8740 Brædstrup.