Persondataforordningen på datastuen

Nedenfor angivne retningslinjer er gældende for bestyrelse, vejledere og kursister på Datastuen Søndergården.