Datastuen Søndergården

Aktivitetscenteret er fortsat er lukket, men et par af lokalerne bruges til Corona-vaccinationer. Hvornår der igen åbnes for bl.a. Datastuen vides ikke på nuværende tidspunkt.

Vejlederne tilbyder fortsat hjælp til kursisterne om et konkret problem når Aktivitetscenteret genåbner. Hjælpen vil gælde i Aktivitetscenterets åbningstid i det omfang det er muligt for vejlederne at indpasse tidspunktet.

Velkommen til vor datastue på Aktivitetscenter Søndergården. Datastuen blev etableret i år 2000 for at give borgere på 60+ og pensionister vejledning i forbindelse med de spørgsmål der naturligt kommer når man bruger sin egen computer i hverdagen. I dag yder vi tillige grundlæggende vejledning i brug af tablets og mobiltelefoner.
Geografisk dækker vi Horsens Kommune. Vi har en efterårssæson og en vintersæson, hver sæson strækker sig over 12 uger med 2 timer pr. uge.
Der deltager i hver sæson ca. 100 kursister fordelt på 10 hold.

Der udføres ikke specifikke kurser men ydes hjælp og vejledning inden for områderne
EDB
Billedbehandling
Slægtsforskning

og så lægger vi meget vægt på det sociale samvær med go’ snak og en masse fælles hygge.

Datastuen råder over moderne udstyr i form af PC’er, printere, scanner, storskærm m.v. Kursisterne kan også efter ønske medbringe eget udstyr i form af bærbar PC, tablet og mobiltelefon.

Datastuen, Aktivitetscenter Søndergården, Søndergade 41, 8740 Brædstrup