Datastuen, Det Åbne Aktivitetscenter Brædstrup

Tilmelding: Kontakt Birgit Forsingdal på tlf. 2628 1756.

Velkommen til Datastuen på Det Åbne Aktivitetscenter Brædstrup. Datastuen blev etableret i år 2000 for at give pensionister – uanset alder – vejledning i forbindelse med de spørgsmål der naturligt kommer når man bruger sin egen computer i hverdagen. I dag yder vi tillige grundlæggende vejledning i brug af tablets og mobiltelefoner.
Geografisk dækker vi Horsens Kommune. Vi har en efterårssæson og en vintersæson. Hver sæson strækker sig over 12 uger med 2 timer pr. uge.
Der deltager hver uge 80 – 90 kursister fordelt med op til 10 kursister pr. hold.

Der udføres ikke specifikke kurser men ydes hjælp og vejledning inden for områderne
EDB
Billedbehandling
Slægtsforskning

Herud over tilbyder vi om torsdagen i tidsrummet fra kl. 11:15 – 12:45 hjælp i vores it-café til løsning af konkrete problemer. Dette dog kun efter forudgående aftale med en vejleder.

og så lægger vi meget vægt på det sociale samvær med go’ snak og en masse fælles hygge.

Datastuen råder over moderne udstyr i form af PC’er, printere, scanner, storskærm m.v. Kursisterne kan også efter ønske medbringe eget udstyr i form af bærbar PC, tablet og mobiltelefon.

Datastuen, Det Åbne Aktivitetscenter Brædstrup, Søndergade 41, 8740 Brædstrup