Information fra Aktivitetscenteret 13.04.2021

Vi har fra aktivitetsmedarbejder Susanne Bisgaard modtaget nedenstående information. Bemærk at der inviteres til komsammen på terrassen på mandage.

Hvornår vi kan genåbne på Datastuen ligger ikke helt fast, men formentlig er vi alle klar primo september. Datastuens bestyrelse vil snarest muligt holde møde herom.